Thông tin Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Quốc tế Vinh Xuân  cần tuyển dụng vị trí sau: Chức danh: Quản lý Kinh doanh, Nhân viên kinh doanh cấp cao, Số lượng: 10 Mô tả công việc: Đạt được các mục tiêu bán hàng do Ban Giám Đốc đưa ra. Lập các báo cáo kinh doanh … Xem thêm